Forside

Oftere og oftere vælter regnen ned over de danske byer med højere intensiteter, end vi hidtil har oplevet. Det betyder at kloakker ikke kan følge med, og huse og veje oversvømmes med store økonomiske og miljømæssige konsekvenser til følge. At løse problemet alene ved at udvide vores kloaksystemer er ikke blot dyrt, men også meget lidt fleksibelt. Derfor er der brug for nye løsninger, og gerne løsninger, der kan mere end blot transportere og forsinke vand. Udviklingen af  VANDVEJEN er et godt eksempel på hvordan flere aspekter og funktioner, bl.a. sociale og æstetiske, kan integreres i fremtidens afløbstekniske løsninger, som kan sikre at samfundet får mere værdi for investeringerne.

Vand-, vej- og byrumsspecialister leverer nye veje for vand.

Med VANDVEJEN, er det slut med ukontrollerede oversvømmelser og veje, der står under vand. VANDVEJEN afhjælper små og store mængder regnvand, ved hjælp af specialdesignede vandkanaler og et anderledes vejprofil. Løsningen har stor fokus på fremkommelighed og æstetik med henblik på at skabe bedre og mere funktionelle gaderum.

I dag er det en stor udfordring at finde gode, fleksible og samtidig billige klimatilpasningsløsninger, der kan håndtere de store vandmængder vi oplever i den tætte by. Specielt hvis de også skal imødekomme ønsker om merværdi og multifunktionalitet. Med VANDVEJEN har EnviDan A/S, Colas Danmark A/S og Schulze + Grassov Aps i et tværfagligt, langsigtet samarbejde stræbt efter at forene alle krav i én løsning.

Læs mere om projektet

Udviklingen af fremtidens vandhåndterende vej er støttet af Realdania og en del af deres Klimaspringsprojekt.

Læs mere om Realdanias støtte til projektet

 

 

 

 

Alle-logos-vandret-2015